Zostaw nam wiadomość


Niestety nie jesteśmy w tej chwili dostępni. Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą wkrótce.

Zostaw nam wiadomość
KATEGORIE

Spray odstraszający komary, kleszcze i meszki APTEO, 90 ml

9,95 zł

Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Dla dorosłych i dzieci od 3 roku życia.

Ilość
W magazynie

Spray odstraszający komary, kleszcze i meszki APTEO, 90 ml

Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Dla dorosłych i dzieci od 3 roku życia.
Okres działania odstraszającego komary i meszki: 4 godziny od zastosowania produktu.
Okres działania odstraszającego kleszcze: 2 godziny od zastosowania produktu.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7375/18


 Sposób użycia: Niewielką ilość repelentu należy rozpylić w odległości ok. 20 cm na miejsce narażone na ukąszenie. Na twarz nanosić pośrednio: nanieść repelent na dłoń a następnie lekko natrzeć skórę. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Nie wdychać par produktu. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Nie stosować produktu na dłonie dzieci. Chronić oczy, usta, nos. Nie spożywać repelentu, nie nanosić na odzież.

Aplikacja na skórę:
1 raz dziennie – dzieci od 3. roku życia
2 razy dziennie – dzieci od 12. roku życia oraz osoby dorosłe

Środki ostrożności:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H319 Działa drażniąco na oczy.
P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122ºF. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Skład: Butyloacetyloaminopropionian etylu 10g/100g, Ikarydyna 0,5g/100g, citriodiol 0,5g/100g.

Producent:
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

1801

Specyficzne kody

Zobacz także

16 innych produktów w tej samej kategorii: